Monday, 28 March 2016

Chhath ke Geet - 84 - हरि के कार्तिक महिनमा बड़ा सुदिनमा हे हरि

हरि  के कार्तिक महिनमा बड़ा सुदिनमा हे हरि।
हरि  हे छठी मईयां अयलन पहुनमा हे हरि।
हरि हे गाँव के बाहर बसे एक डोम्बा हे हरि।
हरि रे हरे बाँस डलबा बिनायब हे हरि।
हरि हे डालाबा में केलबा चढ़ायाब हे हरि।
हरि हे औहे लय छठी मईया के चढायब हे हरि।